Especies e Calendario

Este Calendario reflicte o desenvolvemento das campañas das principais familias de materias primas de conservas de peixe e mariscos.


Ao efecto de interpretar correctamente a táboa, signifícase que os meses nos que se enchen dúas casas son aqueles nos que se prevé xeralmente unha maior dispoñibilidade de capturas de materia prima, mentres que se só se cobre unha casa refírese a un período dunha actividade moito menor (por ser o comezo ou remate da campaña, por tratarse dunha época secundaria respecto á principal).

Especies Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Septembro Outubro Novembro Decembro
Atún branco                        
                       
Atún claro                        
                       
Atún                        
                       
Sardiña                        
                       
Cabala                        
                       
Mexillón                        
                       
Berberecho                        
                       
Almeixa / Navalla                        
                       
Cefalópodos