Garantía e Calidade

ISO 9001:2008

Thenaisie conta coas ISO correspondentes que certifican a calidade do sistema de xestión da empresa a asegura o perfecto control de todos os procesos e actividades da mesma.


Sistema APPCC

O proceso de fabricación de Thenaisie segue este sistema de Análise de Perigos e Puntos de Control Crítico.


Política non-OGM

Thenaisie non emprega produtos xeneticamente modificados e controla que ningún ingrediente ou material auxiliar (como o aceite de soia) proceda ou conteña OXMs.


Dolphin Safe

Na captura de túnidos, Thenaisie segue a política de coidado e protección dos delfíns.


Sostibilidade MSC

Os nosos provedores de peixes e mariscos, seguindo os criterios de sostibilidade do Marine Stewardship Council (MSC), non sobreexplotan o mar, prexudican o menos posible o contorno mariño e permiten un aproveitamento sostible.